Medline is zowel fabrikant als distributeur van vele producten voor onze klanten in Europa. Onze wereldwijde productieketen en leveringsketen bestaat uit zowel productiefaciliteiten van Medline zelf als productiefaciliteiten van derden en directe leveranciers.

Medline zet zich in om producten te vinden van ethisch en sociaal verantwoorde fabrieken over de hele wereld.


WRAP Certificering

Wij gebruiken certificeringen toegekend door Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) om te verifieren dat de fabrieken in onze leveringsketen arbeidsrechten en mensenrechten van hun medewerkers respecteren. WRAP is een internationaal erkende organisatie die onafhankelijk en objectief controleert of fabrieken zich houden aan standaarden voor ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Medline is langzamerhand WRAP certificeringen aan het uitrollen naar specifieke leveranciers op het eerste niveau van onze leveringsketen. De focus ligt op leveranciers van medisch textiel en kledingartikelen. Dit is een meerjarig project waarvan wij geloven dat het een significante en positieve impact zal hebben op werkwijzen in leveringsketens in de medische hulpmiddelen industrie. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat producten die gemaakt zijn in WRAP gecertificeerde instellingen, gemaakt zijn onder humane en veilige arbeidsomstandigheden.

Wat is WRAP?

WRAP is een onafhankelijke, objectieve, nonprofit organisatie met een wereldwijd team van experts toegewijd aan het bevorderen van veilige, wettelijk correcte, humane en ethisch verantwoorde productie door certificering en onderwijs.

WRAP is ’s werelds grootste onafhankelijke certificeringsprogramma voor fabrieken met een focus op kleding, schoeisel en andere textiel sectoren. Wij proberen onafhankelijk te monitoren en te certificeren op basis van WRAP’s 12 principes, welke gebaseerd zijn op de wetten in elk land en de ideeën van relevante International Labour Organization (ILO) conventies. 

Lees hier meer over WRAP.


Gedragscode voor Leveranciers

Medline erkent het belang van actieve controle en de bevordering van arbeids- en mensenrechten in onze toeleveringsketen. En wij zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat de werknemers in onze toeleveringsketen met waardigheid en respect worden behandeld, en dat alle lokale wetten worden nageleefd. Om deze reden heeft Medline de Gedragscode voor Leveranciers opgesteld, welke deel uitmaakt van onze aanpak om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn.

Wat is de Gedragscode voor Leveranciers?

Op basis van normen en afspraken van de Internationale Arbeidsorganisatie, SA8000 (Social Accountability International) en wereldwijd verantwoordelijk geaccrediteerde productie (WRAP), beschrijft Medline’s Gedragscode voor Leveranciers de normen waaraan onze leveranciers dienen te voldoen, om zo bij te dragen aan een veilige, ethische, humane en milieuvriendelijke werkplek.

Download hier Medline‘s Gedragscode voor Leveranciers.

Medline hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van slavernij, kinderarbeid, gedwongen arbeid en mensenhandel in onze toeleveringsketen.